V horní části do Hanušovic je řeka Morava jen úzký a divoký, horský tok, který bývá sjízdný jen krátce z jara dle tání v pohoří Kralického Sněžníku. U Hanušovic se pak rozšiřuje díky několika přítokům a ztrácí na své dravosti. Přesto si i nadále udržuje až do Postřelmova vyšší spád s peřejnatými úseky. Pozor si zde dávejte nejen na případné padlé stromy, ale také na většinu jezů, které mohou být nebezpečné.
Od ústí Desné se již stává nížinným tokem, opouští lesnatá údolí, spád se zmírňuje a protéká spíše lučinatou krajinou. Od Mohelnice do Olomouce řeka protéká CHKO Litovelské Pomoraví, kde je zakázáno táboření a můžete zde spatřit i bobry. Plavba je v tomto úseku omezována a v některém období i zakázána. U koupaliště před Litovlí je vhodné odbočit vpravo do náhonu, jelikož bývá na hlavním toku pod jezem málo vody. Potom pokračovat k cestnímu mostku a:

  • V době možného splutí CHKO Litovelské Pomoraví před železničním mostem vystoupit a přenést přes silnici kolem elektrárny zpět do náhonu (dále 2 cestní mosty a 3 lávky pro pěší) a dále již pokračovat hlavním korytem.
  • V případě omezení v CHKO přenést okolo celé prodejny Billa až na Palackého ul. a nasednout na kanál Malá Voda a pokračovat po něm až do Hynkova. V Hynkově na jezu je pak nutné odočit a jet Mlýnským náhonem až do Olomouce.